PLANETISE Projesi

PLANETISE Projesi (Çevre Çalışmalarından Esinlenme, Çevresel Araç Kullanarak Eylemde Bulunma ve Ağ Kurma İçin Pratik Öğrenme), gençleri çevreyi koruma, aktif vatandaş olma; yerel, ulusal, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde iklim değişikliğine karşı mücadele gibi politik ve sosyal alanlarda yer almaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Gezegen Oyunu

Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili yenilikçi bir eğitim oyunu, masa oyunu olarak ve aynı zamanda yer versiyonu (36m2) olarak sunulmaktadır.

“Gezegen oyunu”, gezegenimizin çevre sorunları ve korunmasıyla ilgilenen uluslararası STK'ların yanı sıra Doğa'nın gezegenin iklimini (toprak, hava, su ve ateş) tanımlayan dört temel unsuru hakkında çevreye ilişkin 700 soru içerir. PLANETISE, ortak ülkeler arasında, Çevre Eğitimi konusundaki ihtiyaçlara cevap vererek, gruplar üzerinde çalışarak ve bu sektörle ilgili ortak kararlar alarak çevresel sorunları anlamaya ve çözmeye odaklanmaktadır.

Bu projeyi mümkün kılan tüm ortakları bilmek ister misiniz?

``Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır``.

Nelson Mandela

Adres

ATATURK UNIVERSITESI 1, 25240, ERZURUM, TURKEY

Telefon ve E-posta

+90 442 231 11 11 / INFO@PLANETISE.EU

HER ZAMAN AÇIK

ALWAYS OPEN