[themeum_text_info title=”FELSEFE (DÜŞÜNBİLİM)” title_text_heading=”h2″ title_text_align=”left” title_font_size=”36″ title_font_weight=”400″ title_color=”#0072bc” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#444444″ subtitle_padding=”0px 0px 27px 0px” text1=”Çevre eğitimi, PLANETISE projesinin ortak ülkelerindeki gençler ve gençlik örgütleri arasında az desteklenen yeni bir kavramı temsil eder. Her ne kadar çevre alanındaki eğitim, önemli çalışmalar sunsa da, araştırmalar iklim değişikliği olgusunun küresel olarak çevresel konulardaki ülkeler arası bilgi alışverişi eksikliği ile ilgili olduğunu göstermektedir. Dahası, çevre dostu davranışları cesaretlendirmek için başlatılan girişimler küçük çapta olma, nadiren hedef kitlenin büyük sayılarına erişme eğilimindedir ve örgün eğitim sistemi aracılığıyla sağlanmaları muhtemel değildir. İnsanlara ulaşmanın ve onları etkilemenin en etkili yollarından biri eğitsel oyunlar gibi etkileşimli ve gayrı resmi yöntemlerdir. PLANETISE projesi, gençlik eğitimini çevre ve iklim değişikliği, aktif vatandaşlık ve farkındalığın artması ile birleştiren farklı ortakları bir araya getirmektedir. Bunlardan en önemlisi gençlik katılımcıları ve gençlik liderleri / gençlik örgütlerinin temsilcileri arasındaki işbirliğidir. PLANETISE, projenin özü olan işbirliği, ağ kurma, dijital okuryazarlık, deney, iletişim, problem çözme, karar verme ve katılım becerileri gibi farklı alanlardaki becerileri geliştirebilen ve çevre eğitimini daha motive edici ve etkileşimli kılan “Gezegen Oyun Aracı” ile bağlantılıdır.” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#4f4f4f” class=”who-are” text2=”Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.”]
[themeum_text_info icon_img=”1242″ img_class=”promo-img” title=”Proje Tanımı” title_text_heading=”h2″ title_font_weight=”” title_color=”#0072bc” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_size=”30″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#727375″ text1=”PLANETISE Projesi (Çevre Çalışmalarından Esinlenme, Çevresel Araç Kullanarak Eylemde Bulunma ve Ağ Kurma İçin Pratik Öğrenme), gençlerin çevreyi koruma, aktif vatandaş olma ve yerel olarak iklim değişikliğine karşı mücadele gibi politik ve sosyal alanlarda Ulusal, Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde yer almaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#3f3939″ text_padding=”33px 0px 10px 0px”][themeum_text_info icon_img=”1242″ img_class=”promo-img” title_text_heading=”h2″ title_font_weight=”” title_color=”#0072bc” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_size=”30″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#727375″ text1=”Proje, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi pedagojileri de tanıtmaktadır. Böylece çevre eğitimini daha ilgi çekici, etkileşimli ve etkili hale getirmektedir. Ayrıca proje, gençlere sosyal değerler kazanma, doğal çevre hakkında bilgi edinme, çevreyi etkileyen konulardaki farkındalıklarını arttırma ve onu geliştirmek ve sürdürmek için yapılabilecek eylemleri gerçekleştirmeleri ve buna karşı daha sorumlu olmaları için yeni araçlar sunmaktadır.” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#3f3939″ text_padding=”10px 0px 10px 0px”][themeum_text_info icon_img=”1242″ img_class=”promo-img” title_text_heading=”h2″ title_font_weight=”” title_color=”#0072bc” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_size=”30″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#727375″ text1=”Projenin yenilikçiliği, sosyal medya iletişimini sağlayan bir e-platform dahil olmak üzere, ortak ülkelerin farklı ulusal ortamlarına ve gereksinimlerine uyarlanmış çekici, öğretici ve başarılı bir şekilde test edilmiş eğitim aracı – “Gezegen Oyunu”nu sunuyor.” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#3f3939″ text_padding=”10px 0px 10px 0px”]
[themeum_text_info title=”Projenin hedefleri:” title_text_heading=”h2″ title_text_align=”left” title_font_size=”36″ title_font_weight=”400″ title_color=”#0072bc” title_padding=”0px 35px 0px 35px” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#f26522″ subtitle_padding=”0px 0px 25px 0px” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#9a9a9a” text_padding=”0px 0px 18px 0px” class=”atmosphere-details”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#0072bc” contant_text=”Farklı alanlarda becerileri geliştirirken, gençlerin öğrenmesini; çevreyi anlama ve motivasyona yönelik anlayışını en üst düzeye çıkaran pedagojik ve motivasyonel bir metodoloji uygulamak;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#0072bc” contant_text=”Gençlere çevre eğitimini öğretmek için gençlik kuruluşlarına yenilikçi araçlar sağlamak;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#0072bc” contant_text=”Çevrenin korunmasına ve toplumsal değerlere derin bir ilgi duymaları için gençleri motive etmek ve onları bu değerlerin korunmasına ve iyileştirilmesine aktif olarak katılmaları için teşvik etmek;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#0072bc” contant_text=”Sorumluluk duygusu geliştirerek, acil çevre sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek gençlerin katılımını ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#0072bc” contant_text=”Ortak ülkeler arasında bilgi aktarımı yapmak ve paylaşmak;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”]
[themeum_text_info title=”Target Groups” title_text_heading=”h2″ title_text_align=”left” title_font_size=”36″ title_font_weight=”400″ title_color=”#0072bc” title_padding=”0px 0px 25px 0px” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#f26522″ subtitle_padding=”0px 0px 25px 0px” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#9a9a9a” text_padding=”0px 0px 18px 0px” class=”atmosphere-details”]
  1. Gençlik Liderleri / Çevre, gençlik, sürdürülebilirlik, enerji alanında faaliyet gösteren gençlik örgütlerinin temsilcileri;
  2. Gençlik Çalışanları;
  3. MYO, Mesleki eğitimciler ve organizasyonlar;
  4. NGO’lar (Sivi Toplum Örgütleri) ve toplum merkezleri;
  5. Okullar ve Eko kulüpleri;
  6. Eğitim Kurumları (Bakanlıklar, Bölgesel Eğitim Müfettişleri, Çevre ve Su Bölgesel Müfettişleri dahil);
  7. Üniversiteler ve Kolejler.
[themeum_text_info title=”Ortaklar & İletişim” title_text_heading=”h2″ title_text_align=”left” title_font_weight=”400″ title_color=”#ffffff” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”center” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#f26522″ text_font_weight=””]
[themeum_buttons button_text=”Tüm Ortaklara bak” button_url=”http://planetise.eu/ortaklar/” color=”#92278f” btn_layout=”left”]
[themeum_text_info icon_name=”icon-call” icon_font_size=”52″ icon_color=”#f26d7d” title_text_heading=”h2″ title_font_weight=”” subtitle=”Telefon ve E-posta” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”center” subtitle_font_size=”22″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#f26d7d” text1=”+90 442 231 11 11 / INFO@PLANETISE.EU” text_text_align=”center” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#a0a0a0″ class=”text-center” text2=”enroll@kidzy.com”]
[themeum_text_info icon_name=”icon-map” icon_font_size=”52″ title_text_heading=”h2″ title_text_align=”center” title_font_size=”22″ title_font_weight=”” title_color=”#0072bc” subtitle=”Adres” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”center” subtitle_font_size=”22″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#0072bc” text1=”ATATURK UNIVERSITESI 1, 25240, ERZURUM, TURKEY” text_text_align=”center” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#a0a0a0″ class=”text-center” text2=”Mountain, CA 12345, USA”]
[themeum_text_info icon_name=”icon-clock” icon_font_size=”52″ icon_color=”#8dc63f” title_text_heading=”h2″ title_font_weight=”” subtitle=”Çalışma saatleri:” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”center” subtitle_font_size=”22″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#8dc63f” text1=”HER ZAMAN AÇIK” text_text_align=”center” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#a0a0a0″ class=”text-center” text2=”8.00 am – 5.00 pm”]