[themeum_text_info img_class=”text-center” title=”Raport de Analiză a Nevoilor” title_text_heading=”h3″ title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 0px 20px 0px” subtitle=”Descriere & Obiective” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”400″ subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Raportul de analiză a nevoilor va identifica temele specifice de învățare ale tinerilor și se va baza pe date primare și secundare, privind necesitățile de instruire și de învățare ale grupurilor țintă din Turcia, Grecia, Italia, România, Portugalia și Germania și se bazează pe cercetarea orientată cu privire la următoarele aspecte:” text_text_align=”left” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#606060″][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”situația de bază din fiecare țară parteneră;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”informații privind oportunitățile de instruire și de învățare disponibile pentru tineri, precum și instrumentele pedagogice disponibile în fiecare țară parteneră;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”nivelul și natura cunoștințelor, conștientizării și implicării în problemele de mediu în rândul tinerilor din fiecare țară parteneră;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”politici și strategii de mediu urmate și aplicate în fiecare țară parteneră.” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info img_class=”text-center” title_text_heading=”h3″ title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ subtitle=”Activități și Metodologie” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”400″ subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Într-o primă etapă, fiecare țară parteneră va elabora o bază de date care să includă organizații de tineret, instituții active în domeniile Mediu, Tineret, Sustenabilitate și Energie în Turcia, Grecia, Italia, România, Portugalia și Germania. Într-o a doua etapă, fiecare țară parteneră va organiza un focus grup, care va implica lideri de tineret / reprezentanți ai organizațiilor de tineret care activează în domeniul mediului, cu scopul de a stabili nevoile reale. Fiecare țară parteneră va elabora un scurt raport sumar, care va sublinia problemele principale care decurg din cercetarea și datele calitative ale grupului de focus. Un raport final de analiză a nevoilor pentru evaluarea globală a colaborării va fi creat pe baza acestor 6 rapoarte naționale.” text_text_align=”justify” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#606060″][themeum_text_info img_class=”text-center” title_text_heading=”h3″ title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 40px 40px 0px” subtitle=”See or download Analysis Report in PDF” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”400″ subtitle_color=”#4c4c4c” text_text_align=”justify” text_font_size=”16″ text_font_weight=”” text_color=”#606060″]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – Turcia” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Turkey.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – Grecia” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Greece.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – Germania” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Germany.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – Italia” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Turkey.pdfhttp://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Italy.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – Portugalia” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Portugal.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_buttons button_text=”Raport de Analiză a Nevoilor – România” button_url=”http://planetise.eu/wp-content/uploads/2019/03/Needs-Analysis-Report-Romania.pdf” color=”#dd9933″ target=”_blank”]
[themeum_text_info]
[themeum_text_info title=”Kit-ul pentru Instructori al Jocului Planetbook Game” title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 0px 20px 0px” subtitle=”Descriere & Obiective” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”ONG-ul KEAN, în calitate de dezvoltator original al metodologiei jocului Planetbook, va elabora un Ghid pentru formatori, care va explica cum să lucreze prin exercițiile din cadrul jocului educațional Planetbook. „Kit-ul pentru instructori al jocului Planetbook Game„ va include un ghid cu instrumente și activități, ca rezultat al unui ciclu de patru luni de feedback și schimb de informații al partenerilor, revizuire / testare de către colegi și adaptare la necesități. Acesta va fi disponibil în limba engleză și va fi tradus în toate limbile țărilor participante (turcă, greacă, italiană, română, portugheză și germană).” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ subtitle=”Activități și Metodologie” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Într-o primă etapă, „Kit-ul pentru instructori al jocului Planetbook Game„ va fi efectuat cu formatori ai partenerilor de proiect în cadrul primului ciclu al sesiunilor de formare la scară mică, în care fiecare partener va primi o sesiune de formare de o zi și într-o a doua etapă, ciclul 2 al sesiunilor de formare la scară redusă, va fi folosit și ghidat într-o sesiune de instruire de jumătate de zi cu participarea tinerilor.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”Sesiunile de instruire (ciclurile 1 și 2 ale sesiunilor de formare la scară redusă) vor oferi instructorilor partenerilor de proiect oportunitatea de a se concentra pe metodele de formare formală și non-formală, de a practica și de a schimba noile metodologii de învățare și de a explora ce exerciții și activități funcționează cel mai bine în fiecare țară. În urma acestei sesiuni de instruire internă, materialele vor fi ajustate, generând un set cuprinzător de instruire.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”The Training Sessions (1st & 2nd Cycle of the Small-scale Training sessions) will take place face-to-face in partner countries and will be developed and available as webinars on the e-platform, with a view to strengthen the impact of the project across Europe.Sesiunile de formare (primul și al doilea ciclu de sesiuni de formare la scară mică) vor avea loc față în față în țările partenere și vor fi dezvoltate și disponibile ca seminarii web pe platforma electronică, în vederea consolidării impactului în Europa.” text_text_align=”left” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”]
[themeum_text_info title=”Joc Educativ Revizuit „Planetbook Game„ – Versiunea Națională” title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 0px 20px 0px” subtitle=”Descriere & Obiective” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Jocul educațional revizuit „Planetbook Game„ – versiunea națională se bazează inițial pe cercetarea care va fi întreprinsă și va stabili cum trebuie elaborate materialele pentru noul public țintă – tineri și adaptate adecvat pentru fiecare țară parteneră. Jocul planificat revizuit – Versiunea națională va cuprinde o varietate de metode de învățare, mai specific „action learning„ (învățare prin practică, experimentare și o abordare de interogare) și metodologii de coaching.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ subtitle=”Activități și Metodologie” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Dezvoltarea ediției revizuite a jocului „Planetbook Game„ la nivel național va fi realizată prin următoarele sarcini principale:” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Adaptarea materialelor existente și dezvoltarea de noi materiale pentru fiecare țară parteneră;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Testarea materialelor de către fiecare țară parteneră;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Finalizarea ediției revizuite a Jocului Planetbook la nivel național (Turcia, Grecia, Italia, România, Portugalia și Germania).” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”Se va elabora un material inovator și complementar pentru fiecare țară parteneră, prin adaptarea materialului existent (prima ediție originală a jocului „Planetbook„), cu cunoștințele existente ale fiecărei țări partenere și rezultatele Raportului de Analiză a Nevoilor-01. Acest material va contribui la producerea ediției revizuite a „Jocului Planetbook„ în Turcia, Grecia, Italia, România, Portugalia și Germania.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”Each “Planetbook Game” revised edition will be piloted in a two-phase approach through Piloting Workshops in Turkey, Greece, Italy, Romania, Portugal and Germany. The first phase of the Piloting Workshops will bring together youth participants, while the second phase will gather youth leaders/ representatives of youth organizations.Fiecare ediție revizuită a jocului „Planetbook Game„ va fi pilotată într-o abordare în două faze, prin intermediul atelierelor de pilotare din Turcia, Grecia, Italia, România, Portugalia și Germania. Prima fază a atelierelor de pilotare va reuni participanții la tineri, în timp ce a doua etapă va aduna lideri de tineret / reprezentanți ai organizațiilor de tineret.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”După atelierele de pilotare în două faze din fiecare țară parteneră și feedbackul dat, va fi finalizată dezvoltarea ediției revizuite a jocului „Planetbook Game„ pentru fiecare țară parteneră.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″]
[themeum_text_info title=”Ediția Jocului Planetbook – Versiunea Internațională” title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 0px 20px 0px” subtitle=”Descriere & Obiective” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”După finalizarea ediției jocului „Planetbook„, va fi creată la nivel global o ediție internațională a „Jocului Planetbook„, care va constitui adaptarea cunoștințelor existente ale partenerilor, inclusiv a metodelor de formare formală și non-formală , care vizează transferabilitatea cunoștințelor în domeniul mediului la nivel internațional.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_text_info title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ subtitle=”Activități și Metodologie” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Producția Ediției Internaționale jocului „Planetbook„ va fi realizată prin următoarele sarcini:” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Adaptarea materialelor existente care au fost dezvoltate prin O3 (în fiecare versiune națională) pentru fiecare țară parteneră, pentru a le unifica la o ediție internațională în limba engleză;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Ateliere de testare cu versiunea internațională;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Finalizarea ediției internaționale a jocului „Planetbook„.” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”Ediția internațională a jocului „Planetbook„ va fi testată într-un atelier de lucru cu o singură fază în Turcia, la care vor participa tineri și lideri de tineret / reprezentanți ai organizațiilor de tineret. Urmând feedbackul lor, dezvoltarea versiunii internaționale a jocului „Planetbook„ va fi finalizată.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″]
[themeum_text_info title=”Platforma Electronică „Planetbook Europe„” title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ title_padding=”0px 0px 20px 0px” subtitle=”Descriere & Obiective” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”E-platforma „Planetbook Europe„ completează și consolidează jocul „Planetbook„ în vederea susținerii și îmbogățirii proceselor de învățare ale tinerilor și mai ales în domeniul educației ecologice.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_text_info title_text_heading=”h3″ title_text_align=”left” title_font_size=”30″ title_font_weight=”” title_color=”#e09628″ subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_text_align=”left” subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#4c4c4c” text1=”Platforma urmărește:” text_text_align=”left” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Să sprijine transferul și adaptarea materialelor de suport relevante din format tipărit în format digital și să le pună la dispoziție online;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Sprijinirea dezvoltării unui conținut inovator online de învățare, pentru a facilita schimbul de experiențe de învățare între grupurile țintă din întreaga UE;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Prezentarea unei comunități online, destinată să consolideze organizațiile de tineret;” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_icon_listing icon_list=”fa fa-check” icon_size=”16″ icon_color=”#e09628″ contant_text=”Să stabilească ca partenerii de proiect să se angajeze cu utilizatorii prin intermediul centrului de învățare online pentru dezvoltarea, difuzarea și diseminarea conținutului.” contant_font_size=”16″ contant_text_color=”#5b5b5b”][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” text1=”Platforma electronică „Planetbook Europe„ va fi un instrument pentru creșterea numărului de grupuri țintă ale proiectului: participanții tineri, liderii de tineret, organizațiile de tineret; aceasta va fi disponibilă în 7 limbi (engleză, turcă, greacă, italiană, germană) pentru a fi accesibilă tuturor, va fi legată de rețelele media sociale și va oferi utilizatorilor un spațiu de chat, care își vor împărtăși experiențele și vor face schimb de cunoștințe și informații privind problemele de mediu.” text_text_align=”justify” text_font_weight=”” text_color=”#444444″][themeum_text_info title_font_weight=”” subtitle=”Activități și Metodologie” subtitle_text_heading=”h4″ subtitle_font_weight=”” subtitle_color=”#444444″ text1=”Platforma electronică „Planetbook Europe„ va include specificații funcționale și tehnice. Specificațiile tehnice vor fi prezentate în conformitate cu cerințele tehnice pentru materiale, servicii, caracteristici ale sistemului, inclusiv reguli de siguranță. Dezvoltarea platformei electronice „Planetbook Europe„ va fi urmată de crearea unei comunități online cu scopul de a oferi un spațiu deschis pentru discuții și schimb de opinii, experiențe, informații și cunoștințe.” text_font_weight=”” text_color=”#444444″]