İhtiyaç Analizi Raporu

Tanım & Amaçlar

İhtiyaç Analizi Raporu, gençlerin özel öğrenme ihtiyaçlarını belirleyecek, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Romanya, Portekiz ve Almanya'nın hedef gruplarının eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarına dayanarak birincil ve ikincil verilere dayanacaktır. Araştırma odaklı olarak aşağıdaki durumlara dayanmaktadır:

 • Her ortak ülkede arka plan durumu;
 • Her ortak ülkede mevcut olan pedagojik araçların yanı sıra gençler için mevcut ve kullanılmış eğitim ve öğrenim olanakları hakkında bilgi;
 • Her ortak ülkede bulunan gençler arasındaki bilgi, farkındalık ve çevre konularına katılım düzeyi ve niteliği;
 • Her ortak ülkede izlenen ve uygulanan çevre politikaları ve stratejileri

Çıktı 1, mevcut “Gezegen oyununun” her bir ortak ülke için ne zaman gözden geçirileceği ve uyarlanacağını belirleyecektir.

Faaliyetler & Metodoloji

İlk aşamada, her ortak ülke, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Romanya, Portekiz ve Almanya'daki gençlik organizasyonları, Çevre, Gençlik, Sürdürülebilirlik ve Enerji alanlarında faaliyet gösteren kurumları içeren bir veritabanı geliştirecektir. İkinci aşamada, her ortak ülke, gerçek ihtiyaçları tespit etmek amacıyla, çevresel alanda aktif olan gençlik liderlerini / gençlik örgütlerinin temsilcilerini içeren tek bir odaklanma grubu organize edecektir. Her ortak ülke, araştırmadan ve ana grup nitel verilerinden kaynaklanan ana konuları anlatan kısa bir özet rapor hazırlayacaktır. Tüm bu işbirlikçi değerlendirme için Nihai Karşılaştırma İhtiyaç Analizi Raporu, bu 6 ulusal raporun temelinde oluşturulacaktır.

See or download Analysis Report in PDF

Gezegen Oyunu Eğitim Seti

Tanım & Amaçlar

Gezegen oyunu metodolojisinin asıl geliştiricisi olan KEAN, Gezegen eğitim oyunundaki alıştırmalarla nasıl çalışılacağını açıklayacak olan eğitmenler için bir Kılavuz geliştirecektir. “Gezegen Oyunu Eğitici Materyali”, ortakların 4 aylık geri bildirimleri ve bilgi alışverişi, meslektaşların inceleme / test etme ve ihtiyaçlara uyum sağlama sonucunda araçlar ve faaliyetler içeren bir Rehber Kitap içerecektir. İngilizce dilinde mevcut olacak ve katılımcı ülkelerin tüm dillerinde (Türkçe, Yunanca, İtalyanca, Romence, Portekizce ve Almanca) çevirisi yapılacaktır.

Faaliyetler & Yöntem

İlk aşamada, “Gezegen Oyunu Eğitim Seti”, proje ortağının eğitmenleri ile Küçük Ölçekli Eğitim oturumlarının 1. Döngüsü boyunca denenecek ve her bir ortak bir günlük Eğitim Oturumu alacaktır. İkinci aşamada Küçük Ölçekli Eğitim oturumlarının 2. Döngüsü, genç katılımcılarıyla birlikte yarım günlük bir Eğitim oturumunda kullanılacak ve denenecektir.

Eğitim Seansları (Küçük Ölçekli Eğitim seanslarının 1. ve 2. Dönemi) proje ortaklarının eğitmenlerine örgün ve yaygın eğitim metotları yöntemleri üzerine odaklanma, her bir ülkede hangi çalışmaların ve etkinliklerin en iyi sonucu verdiğini öğrenmenin ve keşfetmenin getirdiği yeni öğretim metotlarının uygulanması ve bu konularda fikir alışverişinde bulunma fırsatı verecektir. Bu dahili Eğitim oturumunun ardından, materyaller ayarlanarak kapsamlı bir Eğitici Set oluşturulacaktır.

Eğitim Seansları (Küçük Ölçekli Eğitim Seanslarının 1. ve 2. Dönemi) ortak ülkelerde yüz yüze yapılacak ve Avrupa çapında etkilerini güçlendirmek amacıyla e-platform üzerinde web semineri olarak geliştirilecek ve sunulacaktır.

Gözden Geçirilmiş “Gezegen Oyunu” Eğitici Oyun - Ulusal versiyon

Tanım & Amaçlar

Gözden geçirilmiş olan “Gezegen Oyunu” Eğitici Oyun - Ulusal versiyon başlangıçta yapılacak araştırmaya dayanmakta ve yeni hedef kitle için materyallerin nasıl geliştirilmesi gerektiğini belirleyecek - gençler ve her ortak ülke için uygun bir şekilde uyarlanacaktır. Gözden geçirilmiş “Gezegen Oyunu” - Ulusal sürüm, çeşitli öğrenme yöntemlerini ve özellikle eylem öğrenmeyi (yaparak öğrenme, deneme ve sorgulama yaklaşımı) ve kılavuzluk yöntemlerini içerecektir.

Faaliyetler & Yöntem

Ulusal düzeyde “Gezegen oyununun” gözden geçirilmiş baskısının geliştirilmesi, aşağıdaki ana görevlerle gerçekleştirilecektir:

 • Her bir ortak ülke için mevcut materyallerin adaptasyonu ve yeni materyallerin geliştirilmesi;
 • Her ortak ülke için malzemelerin pilot uygulaması;
 • ”Gezegen Oyunu”revize edilmiş baskısının Ulusal düzeyde (Türkiye, Yunanistan, İtalya, Romanya, Portekiz ve Almanya) tamamlanması.

Her bir ortak ülke için, mevcut materyalin (“Gezegen oyununun ilk orijinal baskısı”) her bir ortak ülkenin mevcut bilgisi ve O1-İhtiyaç Analizi Raporunun sonuçları ile uyarlanması yoluyla yenilikçi ve tamamlayıcı materyal geliştirilecektir. Bu materyal, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Romanya, Portekiz ve Almanya'da “Gezegen Oyunu” nun revize edilmiş baskısının üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Her “Gezegen Oyunu” revize edilmiş baskı, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Romanya, Portekiz ve Almanya'daki Deneme Atölye Çalışmaları ile iki aşamalı bir yaklaşımla deneme olarak uygulanacaktır. Deneme Çalışma Atölyelerinin ilk etabı genç katılımcılarını bir araya getirirken, ikinci etap gençlik örgütlerini / gençlik örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirecek.

Her ortak ülkede iki aşamalı Deneme Atölye Çalışmaları ve verilen geri bildirimlerden sonra, her ortak ülke için “Gezegen oyununun” gözden geçirilmiş baskısının geliştirilmesi sonuçlanacaktır.

Gezegen Oyunu Sürümü - Uluslararası Sürüm

Tanım & Amaçlar

Gözden geçirilmiş “Gezegen Oyunu” baskısının tamamlanmasından sonra, çevresel alanda bilginin Uluslararası Düzeyde aktarılması amacıyla resmi ve yaygın eğitim yöntemleri de dahil olmak üzere ortakların mevcut bilgilerinin uyarlanmasını oluşturacak, küresel düzeyde bir “Gezegen Oyunu” Uluslararası baskısı oluşturulacaktır.

Faaliyetler & Yöntem

“Gezegen Oyunu”nun Uluslararası Sürümünün üretimi aşağıdaki görevlerle gerçekleştirilecektir:

 • Her ortak ülke için O3 (her ulusal versiyonda) ile geliştirilen mevcut materyallerin İngilizce dilinde tek bir uluslararası baskıda birleştirilmesi için uyarlanması;
 • Uluslararası Sürüm ile deneme atölyeleri;
 • Uluslararası “Gezegen Oyunu”baskısının tamamlanması.

“Gezegen Oyunu”nun Uluslararası Baskısı, Türkiye'de gençlik katılımcılarının ve gençlik örgütlerinin gençlik liderlerinin / temsilcilerinin katılacağı bir aşamalı çalıştayda deneme olarak uygulanacaktır. Onların geri bildirimlerinin ardından, “Gezegen Oyunu”nun Uluslararası Sürümünün gelişimi sonuçlandırılacaktır.

``Gezegen Avrupa`` e-platformu

Tanım & Amaçlar

“Gezegen Europe” e-platformu, gençlerin ve özellikle de çevre eğitimi alanındaki öğrenme süreçlerini desteklemek ve zenginleştirmek amacıyla “Gezegen Oyununu” tamamlar ve geliştirir.

Platform şunları hedeflemektedir:

 • İlgili destek materyallerinin basılı kopyadan dijital formata aktarılmasını ve uyarlanmasını destekleyip çevrimiçi olarak kullanılabilir hale getirmek;
 • AB’deki hedef gruplar arasında öğrenme deneyimlerinin paylaşılmasını kolaylaştırmak için yenilikçi çevrimiçi öğrenme içeriğinin geliştirilmesini desteklemek;
 • Gençlik örgütlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir Çevrimiçi Topluluk oluşturmak;
 • Proje ortaklarını, içerik geliştirme ve yayma için çevrimiçi öğrenme merkezi aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim kurmak.

``Gezegen Europe`` E-platformu projenin hedef gruplarının sayısını artırmak için bir araçtır: gençlik katılımcıları, gençlik liderleri, gençlik organizasyonları, 7 dilde (İngilizce, Türkçe, Yunanca, İtalyanca, Romence, Portekizce ve Almanca) herkese açık olmak ve sosyal medya ağları ile bağlantılı olmak ve kullanıcılarla sohbet etmek, tavsiye paylaşmak ve çevre konularında fikir ve bilgi alışverişinde bulunmak için bir alan sağlayacaktır.

Faaliyetler & Yöntem

“Gezegen Europe” E-platformu, teknik özelliklerin yanı sıra işlevselliği de içerecektir. Teknik ayrıntılar, güvenlik kuralları dahil olmak üzere malzemeler, hizmetler, sistem özellikleri için gerekli olan teknik ihtiyaçlara göre belirtilecektir. “Gezegen Avrupa” E-platformunun gelişimini; tartışma, fikir alışverişi, deneyim ve bilgi alışverişi için açık bir alan sağlamak amacıyla çevrimiçi bir topluluk oluşturulması izleyecektir.