Εταίροι & Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

Πανεπιστήμιο Atatürk – Τουρκία, Συντονιστής Εταίρος

Το Πανεπιστήμιο Atatürk (Atatürk University), που βρίσκεται στην πόλη Ερζερούμ της Τουρκίας, είναι ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημόσιος Φορέας το οποίο παρέχει στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του διεθνή εμπειρία στην κατάρτιση και την έρευνα, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος στην Τουρκία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

Πανεπιστήμιο Ordu – Τουρκία

Το Πανεπιστήμιο Ordu (Ordu Üniversitesi), το οποίο είναι ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δημόσιος Φορέας που ιδρύθηκε το 2006 στην πόλη Ordu της Τουρκίας, προσφέρει τεχνογνωσία στα πεδία της Εκπαίδευσης και της Έρευνας, και πρόκειται να αξιοποιήσει αυτήν την πρωτοβουλία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τους νέους μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

KEAN – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - Ελλάδα

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένας Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Αθήνα στοχεύοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την προστασία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός του οργανισμού είναι να αναβαθμίσει τις ζωές των νέων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προωθήσει μία καλύτερα οργανωμένη κοινωνία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

Modavi Federazione provinciale di Napoli Onlus – Ιταλία

Ο Μη-Κερδοσκοπικός Πολιτιστικός Οργανισμός «Modavi» δραστηριοποιείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μέσω συμπράξεων με Πανεπιστήμια, Σχολεία, και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

JUGEND & KULTURPROJEKT E.V. – Γερμανία

Ο Οργανισμός Jugend- & Kulturprojekt e.V. – JKPeV είναι ένας Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 στην Δρέσδη της Γερμανίας. Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι: α) να παρέχει σε νέους και ενήλικες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά, σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα, τα οποία έχουν κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, καθώς επίσης και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, β) να αξιοποιεί καινοτόμες και άτυπες μαθησιακές μεθόδους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις τέχνες προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, γ) να προάγει την κατανόηση, την ισότητα και την αλληλεγγύη σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος του οργανισμού είναι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, η Ενεργός Συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών, ο Εθελοντισμός, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ένταξη και Ενσωμάτωση, η Ιστορία και Μνήμη, η Εργασία στον Τομέα της Νεολαίας, το Περιβάλλον, η Επιχειρηματικότητα και η Βιωσιμότητα και Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο οργανισμός JKPeV σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τόσο βραχυπρόθεσμης όσο και μακροπρόθεσμης διάρκειας, εμπλέκοντας νέους και επαγγελματίες από διαφορετικές ειδικότητες, τομείς και πολιτιστικά υπόβαθρα. Επιπλέον, προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους μέσα από ευκαιρίες για εθελοντισμό και πρακτική άσκηση (Bundesfreiwilligendienst, European Solidarity Corps, Erasmus placement, Erasmus for Young Entrepreneurs).

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

Asociatia pentru Tineret SAKURA – Ρουμανία

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «SAKURA» (που σημαίνει Άνθος Κερασιάς στην Ιαπωνική γλώσσα) ιδρύθηκε το 1990 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

icon image

Associação Socio - Cultural Alternativas Jovens ASCAJ – Πορτογαλία

Η Μη-Κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση «ASCAJ», αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες στο πεδίο της μη-τυπικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων και επιδιώκει την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας